کتاب آشنایی با زبان شناسی اثر احمد سمیعی گیلانی

معرفی اجمالی محصولکتاب آشنایی با زبان شناسی اثر احمد سمیعی گیلانی

کتاب «آشنایی با زبان‌شناسی» نوشته‌ی احمد سمیعی گیلانی، به معرفی علم زبان‌شناسی نوین می‌پردازد.
در مقدمه‌ی کتاب می‌خوانیم: «نطفه‌ی دانش زبان‌شناسی در آغاز قرن بیستم با تقریرات درسی فردینان دو سوسور در سویس بسته شد و پس از آن، در فرانسه، انگلستان، پراگ و طی چند دهه از قرن بیستم و سال‌های قرن بیست و یکم، به خصوص در ایالات متحده امریکا رشد و پرورش یافت. زبان‌شناسی از طریق زبان به حیث دستگاه نشانه‌ها، با مبحث اطلاعات و نشانه‌شناسی، هر دو از مباحث نوین علمی، ربط پیدا می‌کند.»
عناوین بخش‌های کتاب پس از پیشگفتار عبارتند از: اطلاعات، نشانه، مرور اجمالی سوابق مطالعات زبانی، زبان‌شناسی نوین، ساخت زبان، روابط جانشینی و هم‌نشینی، آواهای زبان، آرایش واج‌ها. فهرست منابع و واژه‌نامه نیز در بخش پایانی کتاب آمده است.
کتاب «آشنایی با زبان‌شناسی» اثر احمد سمیعی گیلانی توسط انتشارات سخن منتشر و راهی بازار کتاب شده است.

https://www.digikala.com/Product/DKP-107973/

همچنین ممکن است مطالب زیر را بخواهید بررسی کنید

نظرات

نظر شما چیه؟