ساختارهای نحوی

ساختارهای نحوی

نوشته نوآم چامسکی (ترجمه احمد سمیعی گیلانی)

کتابی که پردازش زبان را متحول کرده است

 

ویکیپدیا

همچنین ممکن است مطالب زیر را بخواهید بررسی کنید

نظرات

نظر شما چیه؟